.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

Thomas Hardy (1840 - 1928)     over dit gedicht
Thomas Hardy
A broken appointment
Birds at winter nightfall
Neutral tones
The darkling thrush
The man he killed
The reminder
The ruined maid
The voice


De schemerende lijster


Bij 't hakhout leunde ik op een hek
De Vorst grijs als een spook
De dag die door de Winterdrek
Haar ogen somber sloot
Verstrikte ranken in de lucht
Als afgebroken snaren
Wie rondgewaard had, was terug
Om zich rond ’t vuur te scharen

’s Lands scherpe trekken tekenden
De Eeuw die dood was af
Zijn crypt de wolkenhemel en
De wind zijn jammerklacht
De cyclus die nieuw leven baart
Verdord, verhard, verstikt
Het leek of elke geest op aard
Inert was net als ik

Opeens klonk zomaar uit het niet
Door bleke twijgjes heen
Uit volle borst een avondlied
Vol vreugde, ongemeen
Een oude lijster, teer en broos
In slordig verenpak
Die met zijn geestdrift tomeloos
De somberte doorbrak

Er was toch weinig reden om
Verheugd, verrukt te zijn
Wie aardse dingen nu bezong
Klonk niet extatisch blij
Had ik mij dan misschien vergist
Zat in zijn vrolijk lied
Een sprankje Hoop waarvan hij wist
En ik tot dan toe niet   
The darkling thrush


I leant upon a coppice gate
When Frost was spectre-grey,
And Winter's dregs made desolate
The weakening eye of day.
The tangled bine-stems scored the sky
Like strings of broken lyres,
And all mankind that haunted nigh
Had sought their household fires.

The land's sharp features seemed to be
The Century's corpse outleant,
His crypt the cloudy canopy,
The wind his death-lament.
The ancient pulse of germ and birth
Was shrunken hard and dry,
And every spirit upon earth
Seemed fervourless as I.

At once a voice arose among
The bleak twigs overhead
In a full-hearted evensong
Of joy illimited;
An aged thrush, frail, gaunt, and small,
In blast-beruffled plume,
Had chosen thus to fling his soul
Upon the growing gloom.

So little cause for carolings
Of such ecstatic sound
Was written on terrestrial things
Afar or nigh around,
That I could think there trembled through
His happy good-night air
Some blessed Hope, whereof he knew
And I was unaware.


    thomas hardy

   
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
terug naar boven