.ans.bouter.poëzie-&.liedtekstvertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

Doris Day - Nina Simone 
Doris Day
A guy is a guy
Bewitched 
Cheek to cheek 
Dream a little dream of me
Everybody loves a lover
Fly me to the moon
I'm beginning to see the light
If I give my heart to you
It might as well be spring
It's magic
Just one of those things
Love me or leave me
Lullaby of Broadway
Que sera, sera
Secret love
Sentimental journey
Shanghai  (Why did I tell you I was going to)
's Wonderful
Teacher's pet
When I fall in love


Nina Simone
alle vertaalde nummers

Hou van me hevig


Hou van me hevig of help me je haten
‘k Hou van geen ander, ik moet met je praten
‘k Ben liever verlaten, dan samen
Met zomaar een man

Ik wacht op de nacht en ik mijmer intussen
Jij dacht aan die nacht toen je dacht mij te kussen
‘k Heb spijt nu, maar ‘t leidt niet tot leven
Met zomaar een man

Niet om ’t even
Wie in ’t leven echt hoort bij mij
Liever zonder man, als ‘k niet leven kan aan jouw zij

Hou van me hevig en niet maar een beetje
Vandaag en ook morgen, die ander vergeet je
Alleen nog maar liefde
Voor deze bijzondere man
Love me or leave me
tekstdichter: Gus Kahn/componist: Walter Donaldson

Love me or leave me or let me be lonely
You won't believe me, I love you only
I'd rather be lonely then happy
With somebody else

You might find the night time the right time for kissin'
But night time is my time for just reminiscin'
Regrettin' instead of forgettin'
With somebody else

There'll be no one
Unless that someone is you
I intend to be independently blue

I want your love but I don't want to borrow
To have it today and to give it back tomorrow
For my love is your love, there's no love
For nobody else
 foto doris day

  foto nina simone

  
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
Het copyright van de oorspronkelijke song berust bij de tekstschrijver.
terug naar boven