.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home


Edna St. Vincent Millay (1892 - 1950)     over dit gedicht
Edna St. Vincent Millay
complete lijst met vertalingen


Dwars Vers
www.dwarsvers.nl

100 vertaalde gedichten van Edna St. Vincent Millay & Emily Dickinson zijn te vinden in de bundel Dwars Vers - een tweetalige editie

Als ik per ongeluk te weten kwam


Als ik per ongeluk te weten kwam
Dat jij opeens voorgoed vertrokken was -
Doordat ik net toen ik de metro nam
In buurman’s krant keek en dit stukje las
Hoe op de hoek van die of gene straat
(De krant moet ergens vol mee) of een laan
Een haastig man, toevallig jij, er laat
Die middag heel toevallig dood kon gaan -
Ik zou niet huilen hoor – maak geen geluid
Ook past geen handenwringen op die plek -
Ik kijk naar licht dat langsflitst voor de ruit
En mijn gezicht krijgt een bezorgder trek
Ik lees aandachtiger wat of er staat
Hoe je je haar verzorgt en bont bewaart


   
If I should learn in some quite casual way


If I should learn, in some quite casual way,
That you were gone, not to return again —
Read from the back-page of a paper, say,
Held by a neighbor in a subway train,
How at the corner of this avenue
And such a street (so are the papers filled)
A hurrying man, who happened to be you,
At noon today had happened to be killed —
I should not cry aloud — I could not cry
Aloud, or wring my hands in such a place —
I should but watch the station lights rush by
With a more careful interest on my face;
Or raise my eyes and read with greater care
Where to store furs and how to treat the hair.

    
    foto edna st. vincent millay

   edna st. vincent millay op latere leeftijd
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
terug naar boven