.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten            over vertalen/hertalen            contact            zoeken            home
             Elizabeth Barrett Browning (1806 - 1861) over deze vertaling
Elizabeth Barrett Browning
How do I love thee? Let me count the ways

Het overwogen woord

Vertalingen van gedichten van
Thomas Hardy, Christina Rossetti,
Elizabeth Barrett Browning,
Robert Frost, William Wordsworth,
Emily Dickinson, Sara Teasdale,
Edna St. Vincent Millay, W.H. Auden e.a.
ISBN 9789492519573
Te bestellen via info@ansbouter.nl

Hoe ik je liefheb? Ik begin vooraan


Hoe ik je liefheb? Ik begin vooraan
Ik heb je lief zo ver en diep en hoog
Mijn ziel maar reikt, waar geen genadig oog
Er toeziet op het eind van het bestaan
Ik heb je lief heel alledaags, profaan
Wanneer de zon schijnt, als het kaarslicht dooft
Zo vrij als wie rechtschapenheid beoogt
Puur heb ik lief, zoals zij lof weerstaan
Met kracht heb ik je lief, van treurigheid
Van toen en met mijn kinderlijk geloof
Zoals ik hield van heiligen destijds
Ik heb je lief, wanneer het God belieft
Met adem, glimlach, tranen tot het eind
En na de dood heb ik je nog meer lief
How do I love thee? Let me count the ways
(sonnet 43 - Sonnets  from the Portuguese)

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day’s
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

elisabeth barrett browning

De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
terug naar boven