.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

Sara Teasdale (1884-1933)     over dit gedicht
Sara Teasdale
Complete lijst met vertalingen


Het antwoord


Als ik tot stof verga
En mijn blijmoedig lichaam
Ontbeert het rood en wit
Waar trots aan werd beleefd
En mannen kwamen langs
Met vals en slap gejammer
Dan vindt mijn stof een stem
Die hardop antwoord geeft

Wees stil, ik ben tevree
Ik heb geen meelij nodig
Mijn blijdschap was een vlam
Die niemand doven kon
Lenig als buigzaam riet
Wuivende winden liefheeft
Verdriet bracht mij meer blijdschap
Dan jij in vreugde vond


The answer


When I go back to earth
And all my joyous body
Puts off the red and white
That once had been so proud,
If men should pass above
With false and feeble pity,
My dust will find a voice
To answer them aloud:

“Be still, I am content,
Take back your poor compassion—
Joy was a flame in me
Too steady to destroy.
Lithe as a bending reed
Loving the storm that sways her—
I found more joy in sorrow
Than you could find in joy.”

 foto sara teasdale
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
Het copyright van de oorspronkelijke song berust bij de tekstschrijver.
terug naar boven