.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

Sara Teasdale (1884 - 1933)     over dit gedicht
Sara Teasdale
Complete lijst met vertalingen'k Zie in mijn slaap


‘k Zie in mijn slaap weer hun gezichten
Kinderen met wie ik wel speelde als kind
Louise verschijnt met haar bruine vlechten
Annie met krullen en een lint

Slechts in mijn slaap – is tijd vergeten
Niemand die weet wat het leven hen bracht
Net als vroeger was ons spel vannacht
Met het poppenhuis in de bocht van de trap

Nog geen scherpe trekken in hun gezichten
Ik zag een mildheid in hun blik
Zijn zij ook over mij aan ’t dromen?
Zien zij kinderen, net als ik?


   
Only in sleep


Only in sleep I see their faces,
Children I played with when I was a child,
Louise comes back with her brown hair braided,
Annie with ringlets warm and wild.

Only in sleep Time is forgotten—
What may have come to them, who can know?
Yet we played last night as long ago,
And the doll-house stood at the turn of the stair.

The years had not sharpened their smooth round faces,
I met their eyes and found them mild—
Do they, too, dream of me, I wonder,
And for them am I too a child?    foto sara teasdale

   
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. terug naar boven