.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

Sara Teasdale (1884-1933)     over dit gedicht
Sara Teasdale
Complete lijst met vertalingen


Er valt geen verkeerd woord


Er valt geen verkeerd woord ooit
Zo vaak kortaf
’t Gaat niet om hoe jij of ik keek
Of dat hoofdknikje gaf
Maar meer om het hart dat verstilt
Dat te veel heeft bewaard
De herinnering sluimert
In haar zo lichte slaap
It is not a word


It is not a word spoken,
Few words are said;
Nor even a look of the eyes
Nor a bend of the head,
But only a hush of the heart
That has too much to keep,
Only memories waking
That sleep so light a sleep. foto sara teasdale
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
Het copyright van de oorspronkelijke song berust bij de tekstschrijver.
terug naar boven