.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

Edna St. Vincent Millay (1892 - 1950)     over dit gedicht
Edna St. Vincent Millay
complete lijst met vertalingen

Dwars Vers
www.dwarsvers.nl

100 vertaalde gedichten van Edna St. Vincent Millay & Emily Dickinson zijn te vinden in de bundel Dwars Vers - een tweetalige editie, HIER te bestellen  


Kind ben je in het rijk waar niemand doodgaat


Kind ben je niet tot aan een bepaalde leeftijd en dat je dan
Op een bepaalde leeftijd kind-af bent en je kinderspullen wegdoet
Kind ben je in het rijk waar niemand doodgaat

Niemand die ertoe doet, dan. Verre verwanten gaan natuurlijk
Dood, die je nooit gezien hebt, of maar een uur of zo gezien hebt
En die dan snoep gaven in een zakje met roze en groene strepen of een zakmes
En dan weggingen; bij wie van leven eigenlijk geen sprake was

En katten gaan dood. Ze liggen op de grond en zwiepen met hun staart
En er gebeurt van alles in hun dichte vacht
Met vlooien van wier bestaan je niet wist
Glad gelikt en bruin, met zo’n wijze, alleswetende blik
Eropuit, de wijde wereld in
Je pakt een schoenendoos, maar hij is veel te klein, want ze krult zich niet óp meer
Dus je zoekt een grotere en begraaft ‘r in de tuin en huilt

Maar je wordt een maand later niet wakker, twee maanden,
Een jaar later, twee jaar, midden in de nacht
En huilt met je vuist in je mond en zegt oh mijn God! oh mijn God!
Kind ben je in het rijk waar niemand doodgaat die ertoe doet -- moeders en vaders gaan niet dood

En als je gezegd hebt: “Waarom moet je in ’s hemelsnaam altijd iedereen zoenen?”
Of: “Goeie genade zou je nóóit meer tegen het raam willen tikken met je vingerhoed?”
Morgen, of desnoods overmorgen, als je druk aan het genieten bent
Is het vroeg genoeg om te zeggen: “Sorry, mam”


Volwassen zijn is aan tafel zitten met mensen die dood zijn gegaan, die niet meer luisteren en niets meer zeggen
En die hun thee niet opdrinken, terwijl ze altijd zeiden
Dat thee zo troostend was

Pak gauw in de kelder de laatste pot met frambozen; ze laten zich niet verleiden
Smeer met stroop, vraag wat ze toen ook al weer zeiden precies
Tegen de bisschop of tegen de opzichter of tegen mevrouw Meijer
Ze laten zich niet beetnemen
Schreeuw tegen ze, loop rood aan, spring op
Trek ze uit hun stoel bij hun stijve schouders en schud ze door elkaar en gil tegen ze
Het doet ze niets, ze genereren zich niet eens. Ze zakken terug In hun stoel

Je thee is koud nu
Je drinkt het staande op
En verlaat het huis

 
Childhood is the kingdom where nobody dies


Childhood is not from birth to a certain age and at a certain age
The child is grown, and puts away childish things.
Childhood is the kingdom where nobody dies.

Nobody that matters, that is. Distant relatives of course
Die, whom one never has seen or has seen for an hour,
And they gave one candy in a pink-and-green stripèd bag, or a jack-knife,
And went away, and cannot really be said to have lived at all.

And cats die. They lie on the floor and lash their tails,
And their reticent fur is suddenly all in motion
With fleas that one never knew were there,
Polished and brown, knowing all there is to know,
Trekking off into the living world.
You fetch a shoe-box, but it's much too small, because she won't curl up now:
So you find a bigger box, and bury her in the yard, and weep.

But you do not wake up a month from then, two months,
A year from then, two years, in the middle of the night
And weep, with your knuckles in your mouth, and say Oh, God! Oh, God!
Childhood is the kingdom where nobody dies that matters, – mothers and fathers don't die.


And if you have said, "For heaven's sake, must you always be kissing a person?"
Or, "I do wish to gracious you'd stop tapping on the window with your thimble!"
Tomorrow, or even the day after tomorrow if you're busy having fun,
Is plenty of time to say, "I'm sorry, mother."

To be grown up is to sit at the table with people who have died, who neither listen nor speak;
Who do not drink their tea, though they always said
Tea was such a comfort.

Run down into the cellar and bring up the last jar of raspberries; they are not tempted.
Flatter them, ask them what was it they said exactly
That time, to the bishop, or to the overseer, or to Mrs. Mason;
They are not taken in.
Shout at them, get red in the face, rise,
Drag them up out of their chairs by their stiff shoulders and shake them and yell at them;
They are not startled, they are not even embarrassed; they slide back into their chairs.

Your tea is cold now.
You drink it standing up,
And leave the house.  foto edna st. vincent millay

   edna st. vincent millay op latere leeftijd
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
Het copyright van de oorspronkelijke song berust bij de tekstschrijver.
terug naar boven