.ans.bouter.liedtekst-&.poëzievertalingen.
liedteksten & gedichten             over vertalen/hertalen             contact             zoeken             home

IF gezongen door Joni Mitchell Rudyard Kipling (1865 - 1936)     over dit gedicht
Kipling, Rudyard
If     


Als


Als jij je kop erbij houdt, al verwijten
Zij die de kluts zijn kwijtgeraakt het jou
Als jij je zelfvertrouwen niet gauw kwijt bent
Met twijfelaars aan jou ook rekening houdt
Als jij het wachten als je wacht niet zat wordt
Als je wordt voorgelogen, leugens mijdt
En je geen haat voelt als je zelf veracht wordt
En ook niet prat gaat op je deugdzaamheid

Als je kunt dromen maar je droom de baas kunt
Al denk je scherp, zelf niet laatdunkend bent
Als jij Triomf en Catastrofes aankunt
En hun bedrieglijkheden onderkent
Als jij verdragen kunt dat men jouw woorden
Verdraait en dwazen zo de val in lokt
Dat ze je levenswerk de grond in boren
En jij je weer een weg naar boven knokt

Als jij een keertje alles in de waag stelt
Niet zeker wetend of je dit keer wint
Verliest en niemand mij van jou geklaag meldt
En zonder morren weer opnieuw begint
Als jij je ziel en zaligheid wilt geven
En door kunt gaan als anderen zijn gestopt
Je doel niet opgeeft, nee, nooit van z’n leven
En door je wilskracht het steeds verder schopt

Als jij je altijd waardig zult gedragen
In welke groep je dan ook maar verkeert
Zal vriend en vijand jou op handen dragen
Word jij om wie je bent nooit genegeerd
Als jij weet een minuut zo in te vullen
Met elke tel zijn eigen eerbetoon
Zal heel de wereld zich aan jou onthullen
En word je een wijs man, mijn lieve zoonIf


If you can keep your head when all about you  
Are losing theirs and blaming it on you,  
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;  
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream – and not make dreams your master;  
If you can think – and not make thoughts your aim;  
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;  
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,  
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,  
Or walk with Kings – nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,  
Yours is the Earth and everything that’s in it,  
And – which is more – you’ll be a Man, my son!


  foto kipling


  Het overwogen woord

Vertalingen van gedichten van
Thomas Hardy, Christina Rossetti,
Robert Frost, Rudyard Kipling,
William Wordsworth,
Emily Dickinson, Sara Teasdale,
Edna St. Vincent Millay, W.H. Auden e.a.
ISBN 9789492519573
Te bestellen via info@ansbouter.nl
De vertaling mag zonder toestemming, maar niet zonder bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
terug naar boven